Stocks-CHR.CO-Chr. Hansen Holding A/S

CHR.CO Chr. Hansen Holding A/S

454.10 1.10 (0.24%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/8/2022: increased de inkomsten van Chr. Hansen Holding A/S met 13.06% en bedroegen 9.06B. Het netto-inkomen increased met 13.29% naar 1.67B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 11.71 naar N/A.
CHR.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
54.28%
Nettowinstmarge
21.31%
Winstmarge
26.52%
Rendement op investering
11.49%