Stocks-CINE.L-Cineworld Group PLC

CINE.L Cineworld Group PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2021: increased de inkomsten van Cineworld Group PLC met 97.46% en bedroegen 1.31B. Het netto-inkomen increased met 80.10% naar -411.40M. De totale activa decreased met 253.86% naar -254.72M en WPA increased van -1.51 naar -0.30.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering