Stocks-COUP-Coupa Software Inc

COUP Coupa Software Inc

80.97 0.63 (0.78%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt gesloten
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2022: increased de inkomsten van Coupa Software Inc met 33.91% en bedroegen 725.29M. Het netto-inkomen decreased met 104.93% naar -369.11M. De totale activa decreased met 12.94% naar 905.66M en WPA decreased van -2.63 naar -5.13.
COUPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
58.28%
Nettowinstmarge
-32.54%
Winstmarge
-33.50%
Rendement op investering
-12.61%