Stocks-CPE-Callon Petroleum Co

CPE Callon Petroleum Co

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Callon Petroleum Co met 57.99% en bedroegen 3.23B. Het netto-inkomen increased met 231.32% naar 1.21B. De totale activa increased met 65.37% naar 3.09B en WPA increased van 7.26 naar 19.54.
CPEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
40.93%
Nettowinstmarge
-44.95%
Winstmarge
36.75%
Rendement op investering
-9.14%