Stocks-DGN.L-Edinburgh Dragon Trust

DGN.L Edinburgh Dragon Trust

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/8/2023: decreased de inkomsten van Edinburgh Dragon Trust met 73.66% en bedroegen -94.22M. Het netto-inkomen decreased met 71.42% naar -103.74M. De totale activa decreased met NaN naar 479.17M en WPA decreased van N/A naar -0.89.
DGN.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
96.95%
Nettowinstmarge
241.85%
Winstmarge
81.08%
Rendement op investering
9.40%