Stocks-DLG.L-Direct Line Group

DLG.L Direct Line Group

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Direct Line Group met 1.14% en bedroegen 3.18B. Het netto-inkomen decreased met 117.15% naar -56.10M. De totale activa decreased met 24.16% naar 1.93B en WPA decreased van 0.24 naar -0.04.
DLG.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
7.78%
Winstmarge
-5.03%
Rendement op investering
7.15%