Stocks-ECV.DE-Encavis AG

ECV.DE Encavis AG

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Encavis AG met 45.45% en bedroegen 480.00M. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
ECV.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
41.76%
Nettowinstmarge
12.58%
Winstmarge
33.42%
Rendement op investering
1.83%