Stocks-ENFN-Enfusion

ENFN Enfusion

8.55 0.18 (2.15%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Enfusion met 34.60% en bedroegen 150.35M. Het netto-inkomen increased met 95.30% naar -13.26M. De totale activa increased met 6.16% naar 103.44M en WPA increased van -2.50 naar -0.09.
ENFNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
67.69%
Nettowinstmarge
-30.07%
Winstmarge
7.00%
Rendement op investering
-49.02%