Stocks-ESKN.L-Esken Ltd

ESKN.L Esken Ltd

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 28/2/2023: increased de inkomsten van Esken Ltd met 14.69% en bedroegen 120.00M. Het netto-inkomen decreased met 1.93% naar -25.18M. De totale activa decreased met 43.09% naar 39.92M en WPA increased van -0.03 naar -0.02.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering