Stocks-EVA-Enviva Partners LP

EVA Enviva Partners LP

0.4454 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Enviva Partners LP met 5.05% en bedroegen 1.09B. Het netto-inkomen decreased met 15.90% naar -168.37M. De totale activa increased met 5.95% naar 286.76M en WPA decreased van -2.38 naar -2.51.
EVAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
1.60%
Nettowinstmarge
-9.87%
Winstmarge
-7.95%
Rendement op investering
-6.61%