Stocks-EVBG-Everbridge Inc

EVBG Everbridge Inc

28.15 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Everbridge Inc met 17.22% en bedroegen 431.89M. Het netto-inkomen increased met 35.47% naar -61.17M. De totale activa decreased met 37.52% naar 289.11M en WPA increased van -2.50 naar -1.54.
EVBGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
63.32%
Nettowinstmarge
-25.09%
Winstmarge
-7.96%
Rendement op investering
-9.23%