Stocks-FBP-First BanCorp/Puerto Rico

FBP First BanCorp/Puerto Rico

16.36 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van First BanCorp/Puerto Rico met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 0.72% naar 302.86M. De totale activa increased met 12.98% naar 1.50B en WPA increased van 1.59 naar 1.71.
FBPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
24.51%
Winstmarge
33.68%
Rendement op investering
10.18%