Stocks-FSR-Fisker Inc

FSR Fisker Inc

0.8132 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Fisker Inc met 222.64% en bedroegen 342.00K. Het netto-inkomen decreased met 16.16% naar -547.50M. De totale activa decreased met 39.19% naar 486.51M en WPA decreased van -1.61 naar -1.80.
FSRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-148.28%
Nettowinstmarge
-151,186.97%
Winstmarge
-672.45%
Rendement op investering
-22.87%