Stocks-FTCH-Farfetch

FTCH Farfetch

0.6428 -0.0983 (-13.26%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Farfetch met 2.66% en bedroegen 2.32B. Het netto-inkomen decreased met 76.55% naar 344.86M. De totale activa decreased met NaN naar 905.62M en WPA decreased van N/A naar 0.77.
FTCHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
28.08%
Nettowinstmarge
-36.44%
Winstmarge
-30.81%
Rendement op investering
96.31%