Stocks-GPS-Gap, Inc.

GPS Gap, Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: decreased de inkomsten van Gap, Inc. met 6.32% en bedroegen 15.62B. Het netto-inkomen decreased met 178.91% naar -202.00M. De totale activa decreased met 17.96% naar 2.23B en WPA decreased van 0.67 naar -0.55.
GPSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
37.12%
Nettowinstmarge
-0.61%
Winstmarge
2.75%
Rendement op investering
-0.78%