Stocks-ICP.L-Intermediate Capital Group PLC

ICP.L Intermediate Capital Group PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: decreased de inkomsten van Intermediate Capital Group PLC met 32.13% en bedroegen 671.60M. Het netto-inkomen decreased met 57.80% naar 221.60M. De totale activa decreased met 1.59% naar 2.05B en WPA decreased van 1.84 naar 0.97.
ICP.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
97.79%
Nettowinstmarge
88.12%
Winstmarge
60.69%
Rendement op investering
4.22%