Stocks-IDEX-Ideanomics Inc

IDEX Ideanomics Inc

2.32 0.19 (8.92%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Ideanomics Inc met 11.52% en bedroegen 100.94M. Het netto-inkomen decreased met 9.89% naar -282.12M. De totale activa decreased met 60.02% naar 146.56M en WPA increased van -0.57 naar -0.51.
IDEXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-27.03%
Nettowinstmarge
-217.37%
Winstmarge
-262.82%
Rendement op investering
-108.32%