Stocks-IRDM-Iridium Communications Inc

IRDM Iridium Communications Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Iridium Communications Inc met 17.34% en bedroegen 721.03M. Het netto-inkomen increased met 193.59% naar 8.72M. De totale activa decreased met 12.38% naar 1.13B en WPA increased van -0.07 naar 0.07.
IRDMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
32.65%
Nettowinstmarge
-9.71%
Winstmarge
11.60%
Rendement op investering
-1.70%