Stocks-ITCI-Intra-Cellular Therapies Inc

ITCI Intra-Cellular Therapies Inc

70.09 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Intra-Cellular Therapies Inc met 198.69% en bedroegen 250.31M. Het netto-inkomen increased met 9.81% naar -256.26M. De totale activa increased met 57.00% naar 656.07M en WPA increased van -3.50 naar -2.72.
ITCIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
92.90%
Nettowinstmarge
-61,287.54%
Winstmarge
-41.10%
Rendement op investering
-51.33%