Stocks-IZEA-IZEA Worldwide Inc

IZEA IZEA Worldwide Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van IZEA Worldwide Inc met 36.88% en bedroegen 41.10M. Het netto-inkomen decreased met 42.31% naar -4.47M. De totale activa decreased met 6.09% naar 70.27M en WPA decreased van -0.05 naar -0.07.
IZEAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.54%
Nettowinstmarge
-29.57%
Winstmarge
-24.79%
Rendement op investering
-23.98%