Stocks-JBT-John Bean Technologies Corp.

JBT John Bean Technologies Corp.

109.64 1.57 (1.45%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van John Bean Technologies Corp. met 15.93% en bedroegen 2.17B. Het netto-inkomen increased met 10.39% naar 130.70M. De totale activa increased met 14.95% naar 862.70M en WPA increased van 3.69 naar 4.07.
JBTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
30.04%
Nettowinstmarge
6.14%
Winstmarge
9.04%
Rendement op investering
9.38%