Stocks-LEO.DE-LEONI

LEO.DE LEONI

0.0320 -0.0818 (-71.88%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van LEONI met 0.64% en bedroegen 5.09B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van -1.46 naar N/A.
LEO.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
1.08%
Nettowinstmarge
-5.66%
Winstmarge
-11.93%
Rendement op investering
-215.98%