Stocks-LSXMA-Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock

LSXMA Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock met 3.53% en bedroegen 9.00B. Het netto-inkomen increased met 71.66% naar 1.50B. De totale activa increased met 2.55% naar 11.90B en WPA increased van 0.32 naar 3.74.
LSXMAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
46.38%
Nettowinstmarge
4.57%
Winstmarge
21.27%
Rendement op investering
2.05%