Stocks-MAIN-Main Street Capital Corp.

MAIN Main Street Capital Corp.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Main Street Capital Corp. met 11.59% en bedroegen 384.61M. Het netto-inkomen decreased met 26.95% naar 241.61M. De totale activa increased met 17.87% naar 2.11B en WPA decreased van 4.80 naar 3.24.
MAINInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
100.00%
Nettowinstmarge
59.92%
Winstmarge
133.99%
Rendement op investering
5.42%