Stocks-MRO-Marathon Oil Corp

MRO Marathon Oil Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Marathon Oil Corp met 34.62% en bedroegen 7.54B. Het netto-inkomen increased met 281.82% naar 3.61B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 1.20 naar 5.26.
MROInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
44.08%
Nettowinstmarge
6.86%
Winstmarge
33.70%
Rendement op investering
5.34%