Stocks-NZYM-B.CO-Novozymes B A/S

NZYM-B.CO Novozymes B A/S

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Novozymes B A/S met 17.40% en bedroegen 17.55B. Het netto-inkomen increased met 17.20% naar 3.69B. De totale activa increased met 16.81% naar 14.26B en WPA increased van 11.23 naar 13.19.
NZYM-B.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
54.49%
Nettowinstmarge
21.02%
Winstmarge
24.51%
Rendement op investering
20.28%