Stocks-OB-Outbrain Inc.

OB Outbrain Inc.

4.13 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Outbrain Inc. met 2.32% en bedroegen 992.08M. Het netto-inkomen decreased met 323.57% naar -24.58M. De totale activa decreased met 15.18% naar 217.79M en WPA decreased van 0.20 naar -0.44.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering