Stocks-OFC-Corporate Office Properties Trust

OFC Corporate Office Properties Trust

24.94 0.39 (1.59%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Corporate Office Properties Trust met 11.22% en bedroegen 739.03M. Het netto-inkomen increased met 90.81% naar 149.25M. De totale activa increased met 3.79% naar 1.75B en WPA increased van 0.68 naar 1.53.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering