Stocks-ORTX-Orchard Therapeutics plc-ADR

ORTX Orchard Therapeutics plc-ADR

4.79 -0.12 (-2.39%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 increased de inkomsten van Orchard Therapeutics plc-ADR met 22.88% en bedroegen 7.04M. Het netto-inkomen increased met 83.16% naar -7.94M. De totale activa decreased met 20.56% naar 98.26M en WPA increased van -0.37 naar -0.06.
ORTXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
58.00%
Nettowinstmarge
-6,551.88%
Winstmarge
-597.82%
Rendement op investering
-70.70%