Stocks-PDCO-Patterson Companies Inc

PDCO Patterson Companies Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/4/2023: decreased de inkomsten van Patterson Companies Inc met 0.43% en bedroegen 6.47B. Het netto-inkomen increased met 2.42% naar 206.60M. De totale activa increased met 7.28% naar 1.12B en WPA increased van 2.06 naar 2.12.
PDCOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.23%
Nettowinstmarge
-0.05%
Winstmarge
4.43%
Rendement op investering
-0.04%