Stocks-PGS.OL-Petroleum Geo-Services

PGS.OL Petroleum Geo-Services

8.3880 0.1820 (2.22%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Petroleum Geo-Services met 31.17% en bedroegen 7.94B. Het netto-inkomen increased met 79.54% naar -315.56M. De totale activa decreased met NaN naar 5.03B en WPA increased van -3.87 naar -0.53.
PGS.OLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.49%
Nettowinstmarge
-23.08%
Winstmarge
16.98%
Rendement op investering
-18.83%