Stocks-PLYA-Playa Hotels & Resorts NV

PLYA Playa Hotels & Resorts NV

8.48 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Playa Hotels & Resorts NV met 60.16% en bedroegen 856.26M. Het netto-inkomen increased met 163.23% naar 56.71M. De totale activa increased met 5.39% naar 664.86M en WPA increased van -0.55 naar 0.34.
PLYAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
36.92%
Nettowinstmarge
-26.72%
Winstmarge
20.87%
Rendement op investering
-4.11%