Stocks-POM.PA-Cie Plastic Omnium SA

POM.PA Cie Plastic Omnium SA

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Cie Plastic Omnium SA met 18.04% en bedroegen 8.54B. Het netto-inkomen increased met 40.88% naar 177.50M. De totale activa decreased met NaN naar 1.93B en WPA decreased van N/A naar 1.16.
POM.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
8.56%
Nettowinstmarge
0.80%
Winstmarge
3.39%
Rendement op investering
2.06%