Stocks-PRFT-Perficient Inc

PRFT Perficient Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Perficient Inc met 18.93% en bedroegen 905.06M. Het netto-inkomen increased met 100.40% naar 104.39M. De totale activa increased met 12.44% naar 410.13M en WPA increased van 1.50 naar 2.90.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering