Stocks-QRTEA-Qurate Retail Group inc

QRTEA Qurate Retail Group inc

0.8541 -0.0442 (-4.92%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 increased de inkomsten van Qurate Retail Group inc met 28.50% en bedroegen 3.53B. Het netto-inkomen increased met 98.90% naar -30.00M. De totale activa increased met 10.97% naar 1.79B en WPA increased van -7.21 naar -0.13.
QRTEAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
19.60%
Nettowinstmarge
-2.70%
Winstmarge
3.54%
Rendement op investering
-4.88%