Stocks-RDW.L-Redrow PLC

RDW.L Redrow PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: decreased de inkomsten van Redrow PLC met 0.61% en bedroegen 2.13B. Het netto-inkomen increased met 51.27% naar 298.00M. De totale activa increased met 3.90% naar 2.03B en WPA increased van 0.57 naar 0.91.
RDW.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
23.88%
Nettowinstmarge
12.07%
Winstmarge
18.76%
Rendement op investering
12.01%