Stocks-RETA-Reata Pharmaceuticals Inc

RETA Reata Pharmaceuticals Inc

172.06 0.06 (0.03%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Reata Pharmaceuticals Inc met 80.71% en bedroegen 2.22M. Het netto-inkomen decreased met 4.88% naar -311.90M. De totale activa decreased met 135.32% naar -65.70M en WPA decreased van -8.19 naar -8.54.
RETAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
91.58%
Nettowinstmarge
-4,130.95%
Winstmarge
-1,455.08%
Rendement op investering
-58.18%