Stocks-RIDE-Lordstown Motors Corp

RIDE Lordstown Motors Corp

2.20 0.05 (2.33%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt gesloten
Beleg
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Lordstown Motors Corp met ∞% en bedroegen 194.00K. Het netto-inkomen increased met 31.18% naar -282.40M. De totale activa decreased met 29.20% naar 382.03M en WPA increased van -2.27 naar -1.35.
RIDEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-15,783.55%
Nettowinstmarge
-29,113.81%
Winstmarge
-64,690.86%
Rendement op investering
-59.62%