Stocks-ROIC-Retail Opportunity Investments Corp

ROIC Retail Opportunity Investments Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Retail Opportunity Investments Corp met 10.15% en bedroegen 312.93M. Het netto-inkomen decreased met 3.31% naar 55.46M. De totale activa increased met 1.34% naar 1.38B en WPA decreased van 0.44 naar 0.42.
ROICInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
40.57%
Nettowinstmarge
15.62%
Winstmarge
33.26%
Rendement op investering
1.71%