Stocks-RVNC-Revance Therapeutics Inc

RVNC Revance Therapeutics Inc

16.11 0.68 (4.41%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Revance Therapeutics Inc met 70.40% en bedroegen 132.57M. Het netto-inkomen decreased met 26.70% naar -356.42M. De totale activa decreased met 81.60% naar 12.60M en WPA decreased van -4.17 naar -4.90.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering