Stocks-SCHA.OL-Schibsted ASA

SCHA.OL Schibsted ASA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Schibsted ASA met 4.44% en bedroegen 15.27B. Het netto-inkomen decreased met 19.04% naar -22.50B. De totale activa decreased met 43.01% naar 28.80B en WPA decreased van 176.40 naar -96.53.
SCHA.OLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
8.21%
Nettowinstmarge
-66.32%
Winstmarge
7.85%
Rendement op investering
-22.27%