Stocks-SDC-SmileDirectClub Inc

SDC SmileDirectClub Inc

0.4000 0.0160 (4.17%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van SmileDirectClub Inc met 26.17% en bedroegen 470.74M. Het netto-inkomen increased met 17.22% naar -277.85M. De totale activa decreased met 186.70% naar -385.20M en WPA increased van -0.87 naar -0.71.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering