Stocks-SDRY.L-Superdry

SDRY.L Superdry

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/4/2023: increased de inkomsten van Superdry met 2.12% en bedroegen 622.50M. Het netto-inkomen decreased met 752.42% naar -148.10M. De totale activa decreased met 150.72% naar -52.70M en WPA decreased van 0.27 naar -1.81.
SDRY.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
45.60%
Nettowinstmarge
-11.73%
Winstmarge
-17.17%
Rendement op investering
-56.70%