Stocks-SEAS-SeaWorld Entertainment Inc

SEAS SeaWorld Entertainment Inc

48.70 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van SeaWorld Entertainment Inc met 15.13% en bedroegen 1.73B. Het netto-inkomen increased met 13.52% naar 291.19M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar 4.14.
SEASInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
40.15%
Nettowinstmarge
-8.01%
Winstmarge
28.36%
Rendement op investering
4.69%