Stocks-SMAR-Smartsheet Inc

SMAR Smartsheet Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Smartsheet Inc met 39.23% en bedroegen 766.92M. Het netto-inkomen decreased met 26.03% naar -215.64M. De totale activa decreased met 3.79% naar 485.66M en WPA decreased van -1.36 naar -1.66.
SMARInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
79.79%
Nettowinstmarge
-31.11%
Winstmarge
-16.39%
Rendement op investering
-26.76%