Stocks-SOW.DE-Software

SOW.DE Software

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Software met 4.40% en bedroegen 1.00B. Het netto-inkomen decreased met 127.02% naar -5.20M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 0.26 naar -0.07.
SOW.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
80.14%
Nettowinstmarge
9.60%
Winstmarge
14.74%
Rendement op investering
7.05%