Stocks-SPLK-Splunk Inc

SPLK Splunk Inc

153.50 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Splunk Inc met 36.66% en bedroegen 3.65B. Het netto-inkomen increased met 79.25% naar -277.86M. De totale activa decreased met 149.61% naar -110.51M en WPA increased van -8.29 naar -1.71.
SPLKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
78.59%
Nettowinstmarge
-28.17%
Winstmarge
1.92%
Rendement op investering
-19.01%