Stocks-SPWR-SunPower Corp

SPWR SunPower Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van SunPower Corp met 31.55% en bedroegen 1.74B. Het netto-inkomen increased met 381.36% naar 107.03M. De totale activa increased met 47.59% naar 575.65M en WPA increased van -0.22 naar 0.32.
SPWRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.32%
Nettowinstmarge
19.33%
Winstmarge
-3.93%
Rendement op investering
25.30%