Stocks-SUM-Summit Materials Inc

SUM Summit Materials Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Summit Materials Inc met 0.12% en bedroegen 2.41B. Het netto-inkomen increased met 78.86% naar 275.94M. De totale activa decreased met NaN naar 2.01B en WPA decreased van N/A naar 2.26.
SUMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.63%
Nettowinstmarge
6.54%
Winstmarge
12.53%
Rendement op investering
4.45%