Stocks-SWN-Southwestern Energy Co

SWN Southwestern Energy Co

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Southwestern Energy Co met 125.02% en bedroegen 15.00B. Het netto-inkomen increased met 7,496.00% naar 1.85B. De totale activa decreased met NaN naar 4.32B en WPA increased van -0.03 naar 1.66.
SWNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
30.56%
Nettowinstmarge
-23.39%
Winstmarge
25.16%
Rendement op investering
-11.55%